Akkefietje per direct gesloten!

Leek, 25 januari 2020

Helaas moeten wij u meedelen dat ons cadeauwinkeltje Akkefietje PER DIRECT is gesloten. Gebleken is dat op onze locatie volgens het bestemmingsplan geen activiteit mag plaatsvinden als Akkefietje en conform de regels van de Gemeente Westerkwartier helaas niet is toegestaan. De Gemeente is eerder hierop gewezen tijdens een bijeenkomst van de Gemeente Westerkwartier en enkele lokale collega-winkeliers, waarbij een winkelier haar vragen had geuit over de activiteiten van Akkefietje op onze locatie. 

Hierop zijn kort daarna enkele ambtenaren van de Gemeente Westerkwartier langs geweest om e.e.a. te bekijken en te beoordelen en gisteren kregen wij het vervelende nieuws dat de activiteiten van Akkefietje in strijd zijn met het Bestemmingsplan en per direct dienen te worden beëindigd.

We hebben ons blijkbaar niet voldoende voorbereid in onze plannen met Akkefietje, waarbij wij geen rekening met dit scenario hebben gehouden. Ons uitgangspunt is altijd positief geweest in de strijd tegen de jarenlange leegstand in Leek. De ruimte waarin Akkefietje was gehuisvest, stond al sinds onze komst naar de Goldbergsingel leeg en leek de komende jaren ook leeg te blijven.

Wel voelt het bijzonder ongemakkelijk dat vanuit de winkeliers uit het centrum ons nimmer enig geluid heeft bereikt dat er collega's waren welke bezwaren hadden tegen het kleine winkeltje dat slechts 3 dagen per week open was, maar men het nodig vond om tijdens de bijeenkomst met de Gemeente ons als voorbeeld te stellen met dit resultaat. Het zal allemaal niet bedoeld zijn om ons dwars te zitten, maar het is niet de wijze waarop ondernemers met elkaar om zouden moeten gaan, want uiteindelijk is het resultaat dat we weer leegstand creëren door een enthousiaste ondernemer onder de verglootglas te leggen. 

We willen overigens ook absoluut niet met modder gooien of mensen in een kwaad daglicht stellen, maar het voelt niet goed wanneer je op deze manier wordt geconfronteerd met de gevolgen van foutieve inschattingen in het begin, waar we misschien zorgvuldiger in hadden moeten zijn. We gaan proberen om met de Gemeente Westerkwartier in overleg te gaan om te kijken of we toch verder kunnen, maar mocht dit niet lukken zal het succesvolle avontuur van Akkefietje definitief eindigen. Uitgangspunt van de bezwaren van de winkeliers in Leek ligt in het gegeven dat deze graag zien dat detailhandel zoveel mogelijk in het centrum van Leek plaatsvindt. Maar Akkefietje is nooit rendabel als zelfstandige winkel en dit zou betekenen dat onze kapsalon HairMatch ook naar het centrum zou moeten verhuizen. Maar dit zal nooit gebeuren, want er zijn ons inziens al (te) veel kapsalons in het centrum van Leek, waardoor wij geen enkele toegevoegde waarde of aanvulling van het bestaande winkelaanbod zouden zijn. Dus in dit verhaal zijn er volgens ons alleen maar verliezers. 

We danken onze klanten voor het gestelde vertrouwen en de hartverwarmende reacties welke we mochten vernemen over het plotselinge sluiten van Akkefietje.    

Annelies

Met regelmaat plaatsen wij hier onze laatste nieuwtjes, weetjes maar ook acties en belangrijk nieuws.

Helemaal niets missen? Volg ons dan op onze Social Media kanalen.

Onze website delen met vrienden / bekenden waarderen wij ook zeer!